Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
10.07.2017 Oznámení o zahájení řízení - vodní dílo 25.07.2017
04.07.2017 Usnesení 1 - 4 z 15 jednání zastupitelstva MČ 19.07.2017
21.06.2017 Program 15.veřejného jednání Zastupitelstva 03.07.2017
21.06.2017 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů od 22.6.2017 31.08.2017
20.06.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Třeboratice 20.07.2017
20.06.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Lysolaje 20.07.2017
26.05.2017 Veřejná nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 26.06.2017
24.05.2017 Oznámení o zahájení územního řízení - veřejná vyhláška 08.06.2017
24.05.2017 Rozhodnutí prezidenta republiky vyhlášení voleb do PS 2017 20.10.2017
24.05.2017 Volby 2017 - možnost hlasovat na voličský průkaz 18.10.2017
24.05.2017 Žádost o vydání voličského průkazu - 2017 18.10.2017
23.05.2017 Usnesení ze 14 jednání Zastupitelstva MČ 07.06.2017
17.05.2017 Termín konání 15. veřejného jednání Zastupitelstva 03.07.2017
11.05.2017 Vliv záměru na ŹP "I/12 Běchovice - Úvaly" 26.05.2017
10.05.2017 Upravený program 14. veřejného jednání Zastupitelstva 15.05.2017
09.05.2017 Veřejná vyhláška návrh zadání změn vlny 10 08.06.2017
05.05.2017 Veřejná vyhláška Z 2776/00 a Z 2794/00 22.06.2017
05.05.2017 14 veřejné jednání Zastupitelstva MČ 24.05.2017
28.04.2017 Závěrečný účet 15.05.2017
28.04.2017 Veřejná vyhláška Z 2440/00 29.05.2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |