Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
01 Smlouva 0258-2016: MDD - pouťová zábava - lampionový průvod PDF 930 KiB 03.06.2016
02 Smlouva 0260-2016: provozně údržbářské náklady - TJ Sokol Královice PDF 939 KiB 03.06.2016
03 Smlouva 0101-2017: poskytnutí účelové finanční dotace - TJ Sokol Královice PDF 874 KiB 22.05.2017
Darovací smlouva uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších PDF 101 KiB 01.06.2023
Oznámení záměru prodeje pozemků PDF 99 KiB 07.03.2022
Plánovací smlouva mezi ZF a MČ Praha-Královice PDF 2 MiB 19.10.2018
Program 19.veřejného jednání Zastupitelstva MČ Praha-Královice PDF 212 KiB 16.05.2022
Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu MČ č. 0100/2017 PDF 859 KiB 10.07.2018
Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu MČ č. 0102/2017 PDF 867 KiB 10.07.2018
Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu MČ č. 0181/2018 PDF 863 KiB 04.07.2018
Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu MČ č. 0294/2018 PDF 875 KiB 04.07.2018
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace - grantu z rozpočtu MČ Praha-Královice č.0328/2022 PDF 177 KiB 06.06.2022
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace - grantu z rozpočtu MC Praha-Královice č. 0199/2020 PDF 166 KiB 13.05.2020
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace - grantu z rozpočtu MC Praha-Královice č. 0200/2020 PDF 170 KiB 13.05.2020
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace – grantu z rozpočtu MČ Praha-Královice č. 0290/2021 PDF 143 KiB 08.07.2021
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace – grantu z rozpočtu MČ Praha-Královice č. 0291/2021 PDF 141 KiB 08.07.2021
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace – grantu z rozpočtu MČ Praha-Královice č. 0324/2023 PDF 193 KiB 01.06.2023
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace – grantu z rozpočtu MČ Praha-Královice č. 0325/2023 PDF 187 KiB 01.06.2023
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace – grantu z rozpočtu MČ Praha-Královice č.0327/2022 PDF 176 KiB 06.06.2022
TJ Sokol Královice grantová smlouva č. 0200/2019 PDF 156 KiB 29.05.2019
TJ Sokol Královice grantová smlouva č. 0201/2019 PDF 154 KiB 29.05.2019
TJ Sokol Královice grantová smlouva č. 0202/2019 PDF 155 KiB 29.05.2019
TJ Sokol Královice grantová smlouva č.0329-2018 PDF 152 KiB 19.10.2018
Usnesení Vlády ČR č.1079 PDF 240 KiB 21.10.2020
Zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP PDF 319 KiB 07.11.2022