Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP145K
Název koncepce: Revidovaný Operační program Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2013 11:04
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČ předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 14.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2013
Text oznámení: MZP145K_oznameni.zip (4937 kB) - 07.03.2013 11:03:56
Informace o oznámení: MZP145K_infOznam.pdf (81 kB) - 08.03.2013 11:49:05
Závěr zjišťovacího řízení: MZP145K_zjistovaci.pdf (97 kB) - 12.04.2013 11:04:42
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: