Zavřít   

Právní předpis hl. m. Prahy
č.5/2006


NAŘÍZENÍ,kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád

Datum vydání: 28.3.2006 Datum účinnosti: 20.4.2006
 

       Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 3. 2006 podle § 44 odst. 2 zákona               č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 18 zákona    č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb.,  zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

 

 

                                                                   Čl. I

 

        Nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, se mění  takto:

 

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo "městem" vkládají slova "nabízení průvodcovských služeb,".

 

2. Příloha č. 1 zní:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Přílohy:
příloha k nař.5-2006.doc příloha k nař.5-2006.doc (1,8 MB)