Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
01.07.2020 Zahájení řízení Zásad územního rozvoje HMP - aktualizace č.6 07.08.2020
30.06.2020 Mimořádné opatření č.1/2020 Hygienické stanice HMP 31.07.2020
26.06.2020 VV - OOP úprava provozu na komunikaci K Markétě 27.07.2020
24.06.2020 Oznámení záměru - věcné břemeno PRE a.s. parc.č.44/1 09.07.2020
23.06.2020 Zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP 23.07.2020
22.06.2020 Návrh změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 ÚP SÚ HMP 07.08.2020
22.06.2020 Návrhy změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP 07.08.2020
22.06.2020 VV - stavba 511 seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí 07.07.2020
18.06.2020 Zápis z 10.veřejného jednání Zastupitelstva MČ 03.07.2020
12.06.2020 Vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP 21.07.2020
12.06.2020 Vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP 21.07.2020
12.06.2020 Vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP 21.07.2020
10.06.2020 OZV HMP č.9/2020 25.06.2020
10.06.2020 Nařízení HMP č.10/2020 25.06.2020
08.06.2020 Návrh změn vlny 10 ÚP HMP 27.07.2020
08.06.2020 Vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav 15.07.2020
08.06.2020 Jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP 22.07.2020
05.06.2020 Program 10. veřejného jednání zastupitelstva MČ 15.06.2020
29.05.2020 Výyledky grantového řízení pro rok 2020 31.08.2020
29.05.2020 Závěrečný účet za rok 2019 16.06.2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |