Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
02.02.2018 OOP o stanovení záplavového území 17.02.2018
02.02.2018 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MČ 26.03.2018
01.02.2018 Oznámení záměru - předání pozemku MHMP 15.02.2018
31.01.2018 Grantové programy na rok 2018 26.03.2018
31.01.2018 Žádost o poskytnutí dotace z grantového programu 2018-formulář 26.03.2018
27.01.2018 Výsledky hlasování volba prezidenta druhé kolo 14.02.2018
18.01.2018 Veřejná vyhláška-dočasná čerpací stanice odpadních vod 02.02.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.20/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.21/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.22/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.23/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.24/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.25/2017 31.01.2018
13.01.2018 Výsledky hlasování volba prezidenta první kolo 26.01.2018
10.01.2018 Oznámení záměru-zřízení služebnosti 25.01.2018
03.01.2018 Výroční zpráva o poskytování informací dle 106/1999 Sb., 18.01.2018
21.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 28.01.2018
19.12.2017 Usnesení 1-9 ze 17 jednání zastupitelstva MČ 03.01.2018
19.12.2017 Schválený rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2018 31.12.2017
18.12.2017 VV-změny vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru HMP 17.01.2018

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |