Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.20/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.21/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.22/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.23/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.24/2017 31.01.2018
17.01.2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.25/2017 31.01.2018
13.01.2018 Výsledky hlasování volba prezidenta první kolo 26.01.2018
10.01.2018 Oznámení záměru-zřízení služebnosti 25.01.2018
03.01.2018 Výroční zpráva o poskytování informací dle 106/1999 Sb., 18.01.2018
21.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 28.01.2018
19.12.2017 Usnesení 1-9 ze 17 jednání zastupitelstva MČ 03.01.2018
19.12.2017 Schválený rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2018 31.12.2017
18.12.2017 VV-změny vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru HMP 17.01.2018
13.12.2017 Rokytka-výzva k uplatnění námitek a připomínek 28.12.2017
13.12.2017 Volba prezidenta-svolání prvního zasedání OVK 22.12.2017
08.12.2017 Program 17.veřejného jednání Zastupitelstva 18.12.2017
01.12.2017 Jmenování zapisovatelky OVK 12.01.2018
01.12.2017 Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2018 18.12.2017
01.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2023 18.12.2017
29.11.2017 Nařízení HMP č.19/2017 31.12.2017

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |