Městská část Praha - Královice

Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
20.10.2017 Obecně závazná vyhláška HMP č.18/2017 31.12.2017
09.10.2017 Vliv na ŽP Běchovice - Úvaly 24.10.2017
04.10.2017 Veřejná vyhláška - povolení stavby vodního díla 19.10.2017
04.10.2017 Veřejná vyhláška Marešová o možnosti převzetí písemnosti 19.10.2017
04.10.2017 Veřejná vyhláška Mareš o možnosti převzetí písemnosti 19.10.2017
03.10.2017 Usnesení č.1 z 16.jednání Zastupitelstva MČ 18.10.2017
02.10.2017 VV - zásady územního rozvoje Prahy 2.aktualizace 13.11.2017
20.09.2017 Oznámení o době a místě konání voleb 21.10.2017
20.09.2017 Jmenová členů okrskové volební komise 21.10.2017
19.09.2017 Oznámení o svolání prvního jednání OVK 30.10.2017
14.09.2017 Stavba 511 veřejné projednání 29.09.2017
14.09.2017 Program 16. zasedání Zastupitelsva MČ 25.09.2017
05.09.2017 Obecně závazná vyhláška č.6/2017 31.12.2017
05.09.2017 Nařízení HMP č.7/2017 31.12.2017
05.09.2017 Obecně závazná vyhláška č.8/2017 31.12.2017
05.09.2017 Nařízení HMP č.9/2017 31.12.2017
05.09.2017 Obecně závazná vyhláška č.10/2017 31.12.2017
05.09.2017 Nařízení HMP č.11/2017 31.12.2017
05.09.2017 Obecně závazná vyhláška č.12/2017 31.12.2017
05.09.2017 Nařízení HMP č.13/2017 31.12.2017

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |