Volební období 2018 - 2021

Složení a působnosti členů zastupitelstva

Starosta: Ing. Josef Pluhař
vnější vztahy, územní rozvoj, investiční záměry, výstavba, inženýrské sítě, komunikace, smluvní vztahy, krizové řízení, správa majetku

Zástupce starosty: Bc.Tomáš Král
bytová problematika, PID, školství a mládež, sociální a zdravotní oblast, granty, informatika, údržba zeleně

Členové zastupitelstva:

Ing. Jiří Rathouský
finanční hospodaření, rozpočet, daně a poplatky, pohřebnictví

Bc. Zdeněk Hýsek
kontrolní činnost, životní prostředí, odpady, ochrana veřejného pořádku,

Věra Mervartová
kultura, sport, péče o děti a důchodce, styk s občany

Usnesení zastupitelstva MČ a zápisy z veřejných zasedání jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městské části Praha – Královice.

Starosta

Starosta plní funkci rady městské části s výjimkou pravomocí uvedených v § 94 odst. 2 písm. b), d) a e) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.

Výbory městské části Praha - Královice

  1. finanční výbor
    předseda výboru: Ing. Jiří Rathouský
  2. kontrolní výbor
    předseda výboru: Bc. Zdeněk Hýsek
  3. kulturní a sociální výbor
    předseda výboru: Věra Mervartová