Městská část Praha - Královice

Zastupitelstvo městské části Praha – Královice

Volební období 2014 – 2018

Složení a působnosti členů zastupitelstva

Starosta: Ing. Josef Pluhař
vnější vztahy, územní rozvoj, investiční záměry, výstavba, inženýrské sítě, komunikace, smluvní vztahy, krizové řízení, správa majetku

Zástupce starosty: Ing. Milan Tománek, CSc.
bytová problematika, mládež, doprava, školství, sociální a zdravotní oblast, informatika

Členové zastupitelstva:

Vlasta Antošová
finanční hospodaření, rozpočet, daně a poplatky, pohřebnictví

Bc. Zdeněk Hýsek
kontrolní činnost, životní prostředí, odpady, ochrana veřejného pořádku,

Věra Mervartová
Výbor pro kulturu a sport

Usnesení zastupitelstva MČ a zápisy z veřejných zasedání jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městské části Praha – Královice.

Starosta

Starosta plní funkci rady městské části s výjimkou pravomocí uvedených v § 94 odst. 2 písm. b), d) a e) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.

Výbory městské části Praha - Královice

Zastupitelstvo městské části Praha – Královice zřídilo usnesením č. 3/1 ze dne 06.11.2014 následující výbory:

  1. finanční výbor
    předseda výboru: Vlasta Antošová
  2. kontrolní výbor
    předseda výboru: Bc. Zdeněk Hýsek
  3. kulturní a sociální výbor
    předseda výboru: Věra Mervartová