Volební období 2022 - 2026

Složení a působnosti členů zastupitelstva

Starosta: Ing. Jiří Rathouský
vnější vztahy, územní rozvoj, investiční záměry, výstavba, inženýrské sítě, smluvní vztahy, krizové řízení, pohřebnictví, správa majetku

Zástupce starosty: Jiří Jelínek
bytová problematika, PID, školství a mládež, sociální a zdravotní oblast, granty, údržba zeleně

Členové zastupitelstva:

Jan Schweiner
finanční hospodaření, rozpočet, daně a poplatky, komunikace a doprava

Martin Kostečka
kontrolní činnost, životní prostředí, odpady, ochrana veřejného pořádku

Eliška Antošová
kultura, sport, péče o děti a důchodce, styk s občany, informatika

Starosta

Starosta plní funkci rady městské části s výjimkou pravomocí uvedených v § 94 odst.2 písm. b), d) a e) zákona č.1321/2000 Sb., o hl.m.Praze, tyto úkoly plná zastupitelstvo městské části.

Výbory městské části Praha - Královice

  1. finanční výbor
    předseda výboru Jan Schweiner
  2. kontrolní výbor
    předseda výboru Martin Kostečka
  3. kulturní a sociální výbor
    předsedkyně výboru: Eliška Antošová