16.02.2007

3. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 26. 02. 2007


od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:
1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2007 (v období rozpočtového provizoria)


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2007


4. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice


5. Návrh na pronájem části obecního pozemku parc. č. 233/1


6. Návrh na poskytnutí odměn členům zastupitelstva MČ podle nařízení vlády č. 614/2006 Sb.


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace


8. DiskuseB r u n n e r Vladimír


starosta MČ