Městská část Praha – Královice  se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky (dále též „web“ nebo „internetové stránky“) :

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech :

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný  obsah

Níže uvedený obsah není přístupný

1. z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102) a § 7 zákona č. 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a) Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text  (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102) a podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

b) Historické dokumenty v minulosti naskenované do pdf formátu nejsou opatřeny textovou vrstvou a původní papírové originály již neexistují.  (v jejich případě je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102) a § 7 zákona č. 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů

c)  Dokumenty aktuálně skenované do pdf formátu nejsou opatřeny textovou vrstvou, kdy jsou pro skenování k dispozici pouze papírové originály různé kvality, čitelnosti a množství. Vzhledem k množství a obtížnosti skenování a převodu do  podoby pdf s textovou vrstvou a nedostatečným kapacitám provozovatele webu by skenování a převod do  podoby pdf s textovou vrstvou ke všem skenovaným dokumentům  způsobilo nepřiměřenou zátěž (v jejich případě je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102) a § 7 zákona č. 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG  2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Jedná se o obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je předtočený mediální soubor s časovou dimenzí zveřejněný před 23. zářím 2020.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (firma www.mhservis.cz). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Městská část Praha - Královice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:
Městská část Praha - Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10 - Královice
telefon: 267 711 094
e-mail: urad@mckralovice.cz

Postupy pro prosazování práva

Podle § 9 zákona č. 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.
Podnět může každý učinit vůči úřadu MČ Praha-Královice a to prostřednictvím kontaktů uvedených na internetových stránkách www.mckralovice.cz, nebo se může obrátit na technického provozovatele internetových stránek, uvedeného níže. 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva :

orgán příslušný do 31.3.2023 

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

orgán příslušný od 1.4.2023

Digitální a informační agentura                                                                                   
Na vápence 915/14 
13000  Praha 3
IČ: 17651921 

Ochrana osobních údajů

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů pro MČ Praha - Královice je Hana Vlčková, 602 608 054, hana.vlckova@sms-sluzby.cz.

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Městská část Praha - Královice. Internetové stránky využívají redakční systém, který je poskytován mhservis.cz.

Správcem veškerého obsahu je Městská část Praha - Královice, se sídlem K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 - Královice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému mhservis.cz, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele

Michal Hájek, mhservis.cz
Andělova 2214/6
14300 Praha 12 - Modřany
tel.: +420 776 659 686
web: www.mhservis.cz
technická podpora: info@mhservis.cz