15.06.2007

5. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 25. 06. 2007


od 19.00 na úřadu MČ Praha - Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.05.2006


3. Návrh na stanovení prodejní ceny brožury „KRÁLOVICE“


4. Návrh kapitálových výdajů na rok 2008 a výhled na rok 2009


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace


6. Diskuse

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ