17.08.2007

6. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 27. 08. 2007


od 19.00 na úřadu MČ Praha - Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.07.2007


3. Změna a úprava rozpočtu UR 2


4. Neodkladné záležitosti, různé, informace


5. Diskuse
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ