17.01.2008

Oznamujeme občanům, že veřejná zasedání zastupitelstva MČ v roce 2008 se budou konat ve dnech: 25. 2., 28. 4., 23. 6., 25. 8., 20. 10., 15. 12.,

Veřejná zasedání mohou být v případě potřeby svolána i mimo tyto termíny nebo přesunuta na jiný termín (zejména v době dovolených).


Případné konání veř. zasedání mimo stanovené termíny nebo změna některého z termínů bude včas oznámena.