15.02.2008

Dne 25.02.2008 se bude konat 9. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání - úřad MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2008 (v období rozpočtového provizoria)


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2010


4. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace


6. Diskuse

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ