01.02.2006

Vážení občané,


oznamujeme vám, že od ledna byl v naší městské části zahájen sběr nápojových kartonů (krabice od mléka, džusů, vína, atd.). Sběrná nádoba o objemu 240 litrů s oranžovým označením „NÁPOJOVÉ KARTONY“ je přistavena v ul. Kuťatské u kabin TJ Sokol vedle kontejnerů na tříděný odpad. Žádáme vás, abyste nápojové kartony začali třídit a odkládali je do určené sběrné nádoby.


Dále vás žádáme, abyste třídili i ostatní druhy domovního odpadu – plasty, papír, sklo a odkládali je do kontejnerů v ul. Kuťatské. Neodkládejte tříděný odpad do popelnice na směsný odpad, jinak se vystavujete riziku, že vám svozová firma odpad neodveze.


Opakovaně prosíme, abyste před uložením do kontejnerů zmenšili odpad na co nejmenší objem (zejména plasty) a tím zamezili přeplňování kontejnerů a tvoření skládky okolo. Plastové lahve je třeba před uložením po celé ploše sešlápnout, nápojové kartony rozložit a také sešlápnout a papírové krabice rozložit na plocho.


Do velkoobjemnového kontejneru neodkládejte směsný odpad, který patří do popelnic, ani odpady, které patří do tříděných kontejnerů. Rovněž tak žádáme, abyste zmenšili objem velkého odpadu na co nejmenší míru, pokud to jde. Zejména odpad ze zeleně, hlavně rozvětvené větve, které zaberou nejvíce prostoru, je třeba rozřezat na menší kusy.


Děkujeme, že správným zacházením s odpady pomůžete zlepšit naše životní prostředí.

Francová Anna – zástupkyně starosty