13.06.2008

Dne 23.06.2008 se bude konat 11. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.05.2008


3. Změna a úprava rozpočtu – ÚR 1


4. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků MČ za rok 2007


5. Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření MČ za rok 2007– závěrečný účet


6. Návrh na podání žádosti o mimořádné přidělení bytu z bytového fondu hl.m. Prahy


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace


8. Diskuse

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ

V Praze – Královicích dne 13.06.2008