12.09.2008

Dne 22.09.2008 se bude konat 12. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2008


3. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice na výdaje související se vznikem


dvou nových žákovských fotbalových družstev


4. Změna a úprava rozpočtu – ÚR 2


5. Návrh na prodloužení smlouvy o výpůjčce obecního pozemku s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s.


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ

V Praze – Královicích dne 12.09.2008