10.10.2008

Dne 20.10.2008 se bude konat 13. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.09.2008


3. Návrh Dodatku č. 3 k „Vnitřní směrnici k hospodaření s majetkem MČ“


4. Neodkladné záležitosti, různé, informace
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ