05.12.2008

Dne 15.12.2008 se bude konat 14. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.11.2008


3. Úprava rozpočtu MČ UR 3


4. Zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria v roce 2009


5. Návrh na pronájem obecních pozemků (předzahrádek) parc. č. 21/1 (PK 43) část o výměře 68 m2 a parc. č. 229/1 (PK 857/2) část o výměře 77 m2


6. Stanovisko MČ k prvnímu čtení konceptu nového Územního plánu HMP


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ