17.12.2008

Zastupitelstvo MČ Praha - Královice přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2009.