06.02.2009

Dne 16.02.2009 se bude konat 15. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2009 (v období rozpočtového provizoria)


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2009 a rozpočtového výhledu do r. 2011


4. Návrh na stanovení odměn členům zastupitelstva podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.


5. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ