19.03.2009

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

pronajmout


nebytové prostory (kanceláře) o výměře 25 m2 a 20 m2, v 1. patře budovy č.p. 66 v ul. K Nedvězí v Praze - Královicích. Minimální nájemné je stanoveno na 1 400,- Kč/m2 za rok.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky.

Brunner Vladimír


starosta MČ