27.03.2009

Oznamuji, že 16. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice, které se mělo původně konat dne 20.04.2009, se bude konat dne 06. 04. 2009 od 19.00 na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.03.2009


3. Úprava rozpočtu MČ


4. Návrh na poskytnutí prostor v části budovy č.p. 66 v Praze – Královicích ke zřízení druhého místa pro provozování mateřské školy Praha 10-Uhříněves, Za Nadýmačem 927


5. Návrh na pronájem nebytových prostor o výměře 25 m2 a 20 m2 v 1. patře budovy č.p. 66


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ