27.03.2009

Oznamuji, že 16. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice, které se mělo původně konat dne 20.04.2009, se bude konat dne 06. 04. 2009 od 19.00 na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání je zveřejněn na úřední desce.

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ