07.05.2009

Praha zavedla opatření proti prasečí chřipceHLAVNÍ MĚSTO PRAHA


MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Odbor Public Relations
Praha zavedla opatření proti prasečí chřipce

Od včerejšího večera je v nepřetržitém provozu Informační linka 800 189 767, kterou obsluhují kvalifikovaní lékaři. K vyšetření a případné hospitalizaci je připravena Nemocnice Na Bulovce. Na magistrátu se pravidelně schází krizový tým, který koordinuje práci krizového managementu, hygienické služby, zdravotnictví a městských institucí.

Snahou města je těmito preventivními opatřeními co nejvíce eliminovat rozšíření nemoci v Praze, popřípadě v České republice. „Bránou, kterou by nyní do Česka s velkou pravděpodobností chřipka přišla, je Letiště Praha. Preventivní opatření při odbavování cestujících zajišťuje Správa letiště, se kterou jsme v kontaktu,“ řekl radní hlavního města pro oblast zdravotnictví Milan Pešák, který je pověřen vedením krizového týmu. „Pokud se u někoho z cestujících z inkriminovaných zemí projeví příznaky typické pro toto onemocnění, bude převezen na odborné vyšetření do specializovaného oddělení nemocnice Na Bulovce, kde se buď diagnóza potvrdí nebo naopak,“ popsal Pešák.

Pokud by se u cestujícího chřipka projevila až následně za několik dní, má možnost zavolat na městem nově zřízenou bezplatnou linku 800 189 767, kde mu kvalifikovaní lékaři nejen poradí, ale i doporučí následný postup. „Linku provozují lékaři Městské polikliniky, kteří zajišťují nepřetržitý provoz. Sloužit by měla i jako zdroj informací pro lidi, kteří by se dostali do styku s nemocným,“ vysvětlil radní Pešák. Podle něj bude také možné prostřednictvím linky v případě zdravotních potíží, využít k převozu pacienta speciální sanitku. „Případný nemocný se může bez jakéhokoli objednání nebo doporučení i sám dostavit na vyšetření na infekční oddělení Na Bulovce. Měl by však mít na zřetelu nebezpečí tohoto onemocnění a rovnou při příchodu do nemocnice nahlásit své podezření personálu a nepobývat v čekárně plné lidí, nebo cestovat v MHD,“ zdůraznil Pešák.

Podle něj je nejúčinnější obranou proti jakékoli nemoci je nejen prevence, ale i dobrá informovanost lidí, jak se mají případné nákaze vyvarovat. Proto Praha hodně sází na informační kampaň, která se brzy objeví na plakátech, na obrazovkách v metru, ale prostřednictvím letáků také ve školách a dalších institucích, kde je velká koncentrace lidí. Dobrá informovanost je základem úspěšného zvládnutí podobných situací,“ zdůraznil Pešák s tím, že všeobecná prevence je důležitou složkou ochrany v případě, kdyby se chřipka začala v Evropě více šířit a museli bychom jí čelit dlouhodoběji. Jako naprosto nevhodnou prevenci naopak označil užívání antivirových léků „pro jistotu“. „Mnohem účinnější pro ochranu před virem je důsledné dodržování doporučených hygienických pravidel,“ uvedl ještě k prevenci Pešák.

Podle Josefa Lomičky, vedoucího Oddělení krizového managementu a člena krizového týmu magistrátu, je k dispozici i tzv. Pandemický plán pro případ kritického rozšíření nového viru. „Pro zvládání takového ohrožení je podstatná koordinace všech zúčastněných složek, aby se nestalo, že jedna ruka neví, co dělá druhá. Koordinaci za celou Českou republiku má na starosti Ministerstvo zdravotnictví,“ dodal radní Pešák.

Více informací o mexické / prasečí / nové chřipce na: http://magistrat.praha-mesto.cz/80607_Dulezite-informace-a-fakta-k-praseci-chripce.

V Praze 30. 4. 2009
________________________________________________________________________


PhDr. Milan Pešák - radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví


Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti generelu pražského zdravotnictví, odpovědnost obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, zajištění Lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby, činnosti městských zdravotnických zařízení.


________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na www.magistrat.praha-mesto.cz

Dokumenty ke stažení

Název Typ Velikost Vyvěšeno dne
3dulezite-nformace-a-fakta-k-praseci-chripce.doc DOC 48 KiB 11.05.2009