26.05.2009

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr z a p ů j č i t

Městské části Praha 22 na dobu neurčitou část nebytových prostor o výměře 178 m2 v přízemí a 1. patře budovy č.p. 66 v ul. K Nedvězí , část zahrady parc. č. 168 o výměře 430 m2 a část nádvoří parc. č. 167 o výměře 662 m2 vše v k.ú. Královice, za účelem zřízení druhého místa výkonu Mateřské školy Praha 10, Za Nadýmačem 927.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit, a to písemně na adresu úřadu městské části.

Brunner Vladimír


starosta MČ