15.08.2009

Dne 24.08.2009 se bude konat 18. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Prezentace dokumentace k územnímu rozhodnutí na stavbu „Královice tvrz – areál“ a „Královice


tvrz – centrum 1. etapa“

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.07.2009

4. Neodkladné záležitosti, různé, informaceB r u n n e r Vladimír


starosta MČ