04.12.2009

Dne 15.12.2009 se bude konat 20. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice (místo původně plánovaného termínu 14.12.2009). Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.11.2009

3. Zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria v r. 2010

4. Návrh na pronájem obecních pozemků (předzahrádek) parc. č. 113/1 o výměře 48 m2 a parc. č. 115/1 o výměře 179 m2

5. Neodkladné záležitosti, různé, informaceB r u n n e r Vladimír


starosta MČ