24.03.2010

Stanoviště - ul. K Uhříněvsi u č.p. 56

Směsný objemný odpad:


čtvrtek 1. a 15. dubna, 6. a 20. května, 3. a 17. června.

Bioodpad:


neděle 11. dubna 9.00 - 12.00


Po celou dobu přistavení bude ukládání bioodpadu kontrolovat pověřená osoba svozové firmy.

Nebezpečný odpad:


úterý 1. června 18.30 - 18.50