05.02.2010

Dne 15.02.2010 se bude konat 21. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011 - 2012


4. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ

V Praze – Královicích dne 05.02.2010