29.03.2010

Informace dle §14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky ve znění ostatních změn a doplňků

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010


je v městské části Praha – Královice stanoven:

1 (jeden) volební okrsek č. 935,

sídlo volebního okrsku: Úřad městské části Praha – Královice - zasedací místnost č. 02, přízemí, K Nedvězí 66, Praha – Královice

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ