18.06.2010

Upravený program 23. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.05.2010


3. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2009


4. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice


5. Návrh změny a úpravy rozpočtu MČ ÚR 1


6. Návrh Dodatku č. 4 k vnitřní směrnici k hospodaření s majetkem MČ a návrh na vyřazení


dlouhodobého hmotného majetku z účtu 025


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ