07.07.2010

Stanoviště - ul. K Uhříněvsi u č.p. 56

Směsný objemný odpad:


čtvrtek 8. a 22. července, 12. a 26. srpna, 9. a 23. září, 7. a 21. října, 11. a 25. listopadu, 16. prosince.

Bioodpad:


neděle dopoledne - 24. října, 07. a 14. listopadu od 9:00 do 12:00 hod., sobota odpoledne - 20. listopadu od 13:00 do 16:00 hod.

Nebezpečný odpad:


úterý 2. září 18.30 - 18.50