21.07.2010

V souvislosti s volbami do zastupitelstva MČ Praha – Královice, které se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010, starosta městské části informuje:

1. Počet členů zastupitelstva MČ Praha – Královice pro volební období 2010 – 2014: 5 (pět).

2. Počet volebních obvodů pro celé území MČ Praha - Královice: 1 (jeden).

3. Pro MČ Praha – Královice je registračním úřadem k podávání kandidátních listin Magistrát hl.m. Prahy (pověřený obecní úřad), který registruje a projednává kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev těch městských částí hl.m. Prahy, jejichž úřady nemají zřízeny žádné odbory.

4. Počet kandidátů na kandidátní listině politické strany, hnutí, koalice nebo sdružení může být maximálně 6 (šest).

5. Kandidátní listiny se podávají odboru živnostenskému a občanskoprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy (registračnímu úřadu) od 25. června do10. srpna do 16.00 hod. Do 16. srpna mají volební strany možnost doplňovat kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí. Ke kandidátní listině musí být přiloženo čestné prohlášení každého kandidáta a petice na podporu kandidatury podepsaná voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha – Královice.

Podrobnější informace k podávání kandidátních listin a potřebnému počtu podpisů na peticích jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu HMP a v elektronické podobě na adrese: www.praha-mesto.cz / úřad / úřední deska .

Brunner Vladimír


starosta MČ