13.08.2010

INFORMACE – VOLBY


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, počtu okrsků,


jmenování zapisovatele okrskové volební komise

pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech


15. a 16. 10. 2010 v městské části Praha – Královice (volební okrsek č. 937)


dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění ostatních změn a doplňků a


zákona č. 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky ve znění ostatních změn a doplňků:

a) Minimální počet členů okrskové volební komise je stanoven na: 4 (včetně zapisovatele)

b) Počet volebních okrsků: 1


sídlo volebního okrsku: Úřad městské části Praha – Královice - zasedací místnost, přízemí K Nedvězí 66, Praha – Královice

c) Zapisovatelem okrskové volební komise je jmenována Magdalena Brunnerová, tajemnice ÚMČ.

Brunner Vladimír


starosta MČ