09.09.2010

Dne 29.09.2010 se bude konat 24. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2010


3. Návrh změny a úpravy rozpočtu MČ UR 2


4. Návrh společnosti PREdistribuce a.s. na zahájení jednání o odkoupení pozemku pod trafostanicí a o způsobu stanovení kupní ceny


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ