11.11.2010

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice konaném dne 09.11.2010 byli zvoleni do níže uvedených funkcí tito členové zastupitelstva:


starosta MČ - Vladimír Brunner


zástupkyně starosty MČ - Ing. Hana Pluhařová


předsedkyně finančního výboru - Vlasta Antošová


předsedkyně kontrolního výboru - Anna Francová


předseda kulturního a sociálního výboru - Ing. Milan Tománek, CSc.