Městská část Praha - Královice

Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva MČ

03.12.2010

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
03.12.2010 13.12.2010
Dne 13.12.2010 se bude konat 2. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.11.2010


3. Návrh úpravy rozpočtu MČ UR 3


4. Zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria v r. 2011


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ


| zpět |