14.01.2011

Dne 24.01.2011 se bude konat 3. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Návrh na poskytnutí a stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva


3. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ