Městská část Praha - Královice

Upravený program 3. veřejného zasedání zastupitelstva MČ

18.01.2011

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
18.01.2011 24.01.2011
Dne 24.01.2011 se bude konat 3. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Upravený pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Návrh na poskytnutí a stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

3. Návrh na projednání záměru úplatného převodu obecních pozemků (předzahrádek) parc. č. 34, část parc. č. 21/1 a část parc. č. 229/12 (doplněný bod programu)

4. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ


| zpět |