08.02.2011

MČ Praha - Královice oznamuje změnu termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva MČ. Místo původně plánovaného termínu 21.02.2011 se veřejné zasedání ZMČ bude konat dne 21.03.2011. Důvodem je posunutí schvalování rozpočtu MČ na letošní rok. Zastupitelstvo MČ může rozpočet projednávat až po schválení rozpočtu hl. m. Prahy zastupitelstvem HMP, které bude zasedat dne 17.02.2011.

Brunner Vladimír


starosta MČ