01.03.2011

Kontejner na směsný objemný odpad (VOK) – březen 2011

Termín přistavení:


Čtvrtek dopoledne: 17. března - přistavení


Pátek dopoledne: 18. března - odvoz
Kontejnery na bioodpad – duben 2011

Termíny přistavení:


Neděle dopoledne: 3. a 17. dubna od 9 do 12 hod.


Sobota odpoledne: 23. dubna od 13 do 16 hod.

Stanoviště:


ulice k Uhříněvsi před č.p. 56 (stanoviště velkoobjemového kontejneru)

Upozorňujeme, že do kontejneru může být ukládán pouze odpad rostlinného původu! Ukládání odpadu bude po celou dobu na místě kontrolovat dozor svozové firmy.