11.03.2011

Dne 21.03.2011 se bude konat 4. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2011


4. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Královice


5. Návrh na úplatný převod části obecního pozemku parc. č. 160/1, nově dle zhotoveného GP parc. č. 160/3 o výměře 10 m2 v k.ú. Královice do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s.


6. Návrh na úplatný převod obecního pozemku parc. č. 34 o výměře 13 m2 v k.ú. Královice do vlastnictví MUDr. Vladimíry Strnadové


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ