Městská část Praha - Královice

Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva MČ

08.04.2011

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
08.04.2011 18.04.2011
Dne 18.04.2011 se bude konat 5. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.03.2011


3. Úprava rozpočtu ÚR 1


4. Zpráva o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za r. 2010


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ


| zpět |