04.04.2011

O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem,


ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

pronajmout


nebytové prostory v 1. patře budovy č.p. 66 v ul. K Nedvězí v Praze – Královicích o výměře 17 m2 a část střechy o výměře 3 m2 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy stávajícímu nájemci, který má v prostorách umístěnou základnovou stanici a antény radiotelefonní sítě, kterou provozuje. Nájemní smlouva se prodlužuje o 10 let, celkové roční nájemné je stanoveno na 140 000,- Kč.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou zájemci k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ