18.05.2011

Městská část Praha – Královice nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově úřadu MČ, K Nedvězí 66, Praha – Královice.


1. patro – kancelář o výměře 25 m2, minimální nájemné je stanoveno ve výši 1 400,- Kč/m2 za rok včetně služeb a energií


podkroví – 6 kanceláří včetně příslušenství o celkové výměře 143 m2, minimální nájemné je stanoveno ve výši 800,- Kč/m2/rok. Podkroví má vlastní elektroměr, elektřinu hradí nájemce samostatně.


MČ Praha-Královice není plátcem DPH.

Tato nabídka bude zveřejněna po dobu 22 dnů, tj. do 8. června 2011. Nejpozději do posledního dne zveřejnění mohou zájemci předložit své nabídky. Bližší informace podá, případně prohlídku prostor umožní tajemnice M. Brunnerová, tel.: 267 711 044, e-mail: urad@mckralovice.cz

Brunner Vladimír


starosta MČ