19.05.2011

V rámci programu "Čistá energie Praha pro rok 2011" poskytuje HMP dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl.m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.


Bližší informace naleznete na webových stránkách


envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.