30.03.2006

Úřad městské části Praha 22 sděluje občanům v městských částech, které spadají do správního obvodu MČ Praha 22, že ve středu 7. června, ve čtvrtek 8. června a v pátek 9. června 2006 bude z důvodu stavebních úprav přerušen provoz přepážek pro vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, státní sociální podpory OSVZ a pokladny EO v pravé části přízemí úřadu. V uvedených prostorách bude instalováno zařízení pro snímání biometrických údajů do cestovních dokladů. Náhradou za uzavření přepážek v uvedených dnech budou prodloužené úřední hodiny do 18.00 hod. ve dvou předchozích dnech, tj. v pondělí 5. června a v úterý 6. června 2006.


První etapa stavebních úprav bude probíhat již v měsíci dubnu 2006, provoz přepážek při těchto pracích však bude zachován.


Vydávání nových cestovních dokladů s biometrickými údaji bude zahájeno dne 28. srpna 2006.