21.07.2011

VOK na objemný odpad z domácností:

14. a 28. července


11. a 25. srpna


8. a 22. září


6. a 20. října


10. a 24. listopadu


15. a 29. prosince

Přistavení: čtvrtek 12:30 odvoz: pátek 9:00

Stanoviště: ul. K Uhříněvsi u č.p. 56

Vážení občané, prosíme, neodkládejte do kontejneru papír, plasty, sklo a nápojové kartony.


Tento odpad ukládejte do kontejnerů na tříděný odpad v ul. Kuťatské.


V říjnu a v listopadu se uskuteční 5 x svoz bioodpadu, termíny budou zveřejněny později.
Termín mobilního sběru nebezpečných odpadů:

úterý 30. srpna 18.30 – 18.50
Termíny svozu bioodpadů:

Neděle 16. a 30. října 9:00 - 12:00


Neděle 6., 13. a 20. listopadu 9:00 – 12:00
V provozu je sběrný dvůr v Uhříněvsi v ul. Bečovské č. 939 (bývalá Sempra), kde mohou občané, kteří se prokážou trvalým pobytem v Praze, sami zdarma odevzdat všechny druhy odpadu včetně nebezpečného a elektroodpadu, stavební suť do 1 m3, (pneumatiky za úhradu).